Detta är Dag Salmanson's hemsida.     uppdaterad 160422
Besök gärna sk1bl.     Vilket är Gotland radioamatörklubbs hemsida.
Även jag är sändareamatör, med CEPT1, vilket motsvarar gamla A-certifikatet. Signalen är SM1NVX.
  Så här ser mitt QSLkort ut:                                Och så här ser jag ut:                                           

QSL  Dagge

Webcam till vänster med HB9CV vhf-antenn är riktad västerut och den till höger åt öster.

webcam   webcam  

Länk till Dagges väderinfo  
Länk till www.webbkameraonline.se  


Profile for sm1nvx top

Länk till kamera/font>  Länk till Dagges netcam